ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลเมดิแคร์ 304

ที่อยู่โรงพยาบาล151 หมู่ที่ ถนน 304 ตำบล กรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140
TEL 037-239-665
ค่าคลอดเอง
ค่าผ่าคลอด