ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต

ที่อยู่โรงพยาบาล4/1 ม.3 ถ.เทพ​กระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
TEL 076-237-220-6
ค่าคลอดเอง 26500 บาท
ค่าผ่าคลอด 42500 บาท