ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลมิชชั่น

ที่อยู่โรงพยาบาล430 ถนน พิษณุโลก แขวง สี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
TEL 02-282-1100
ค่าคลอดเอง 35000 บาท
ค่าผ่าคลอด 45000 บาท