ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลมิตรประชา(เพชรเกษม2เดิม)

ที่อยู่โรงพยาบาล675 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
TEL 02-455-5599
ค่าคลอดเอง 29900 บาท
ค่าผ่าคลอด 34900 บาท