ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

ที่อยู่โรงพยาบาล34, 40 ถ. แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
TEL 02-574-5000-9
ค่าคลอดเอง 35000 บาท
ค่าผ่าคลอด 51000 บาท