ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลเมืองนารายณ์

ที่อยู่โรงพยาบาล84 หมู่3 ท่าศาลา เมือง ลพบุรี 15000
TEL 036-420-666
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด 75000 บาท