ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลเมืองสมุทร ปู่เจ้าฯ

ที่อยู่โรงพยาบาล83/16 หมู่7 ถ. ปู่เจ้าสมิงพราย ตำบล สำโรงกลาง อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130
TEL 02-754-2800-9
ค่าคลอดเอง 25000 บาท
ค่าผ่าคลอด 38000 บาท