ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล

ที่อยู่โรงพยาบาล87 ถนนมุกดาหาร​-ดอนตาล ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
TEL 042-611-222
ค่าคลอดเอง 30000 บาท
ค่าผ่าคลอด 50000 บาท