ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลนครินทร์

ที่อยู่โรงพยาบาล61 ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัด​นครศรีธรรมราช 80000
TEL 075-312-800
ค่าคลอดเอง 27130 บาท
ค่าผ่าคลอด 51240 บาท