ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลนครคริสเตียน

ที่อยู่โรงพยาบาล1110/1-2 ถ.ศรีปราชญ์ คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
TEL 075-356-214
ค่าคลอดเอง 35000 บาท
ค่าผ่าคลอด 65000 บาท