ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล

ที่อยู่โรงพยาบาล222 หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
TEL 055-518-200-22
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด 42900 บาท