ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลนมะรักษ์

ที่อยู่โรงพยาบาล2414 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
TEL 02-059-0245-49
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท