ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลน่าน

ที่อยู่โรงพยาบาล1 วรวิชัย ตำบล ในเวียง อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000
TEL 054-771-620-2 054-719-000
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท