ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลหนองคาย

ที่อยู่โรงพยาบาล1158 ถนนมีชัย ตำบลในเมือง เทศบาลเมืองหนองคาย, 43000
TEL 042-413-456-65
ค่าคลอดเอง 16435 บาท
ค่าผ่าคลอด 22700 บาท