ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลหนองคายวัฒนา

ที่อยู่โรงพยาบาล1159/4 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
TEL 042-421-999
ค่าคลอดเอง 39900 บาท
ค่าผ่าคลอด 39900 บาท