ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา

ที่อยู่โรงพยาบาล70, 7-8 ถนน ศุภกิจจรรยา ตำบล บ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
TEL 042-325-999
ค่าคลอดเอง 33000 บาท
ค่าผ่าคลอด 49000 บาท