ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค

ที่อยู่โรงพยาบาล17 ถนนสิงหไคล ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000
TEL 053-711-366 053-910-100
ค่าคลอดเอง 28000 บาท
ค่าผ่าคลอด 42900 บาท