ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาล ป.แพทย์ 1

ที่อยู่โรงพยาบาล45-53 ถนน ไชยณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
TEL 044-234-999
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท