ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาล ป.แพทย์ 2

ที่อยู่โรงพยาบาล294 ถนน มหาดไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
TEL 044-234-999
ค่าคลอดเอง 25000 บาท
ค่าผ่าคลอด 36000 บาท