ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลเปาโล เกษตร

ที่อยู่โรงพยาบาล2012 5-7 ซอย พหลโยธิน 34 แขวง เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
TEL 02-150-0900
ค่าคลอดเอง 45900 บาท
ค่าผ่าคลอด 55900 บาท