ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล โชคชัย4

ที่อยู่โรงพยาบาล15/10 ซอยลาดพร้าว 53 (ซอยโชคชัย 4) ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ 10230
TEL 02-514-2157-9
ค่าคลอดเอง 39900 บาท
ค่าผ่าคลอด 49900 บาท