ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลปภาเวช

ที่อยู่โรงพยาบาล4 ซอย เศรษฐสัมพันธ์ 5 ตำบล หนองแค อำเภอหนองแค สระบุรี 18140
TEL 036-326-122-5
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท