ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลแม่สอดราม

ที่อยู่โรงพยาบาล3/24 อำเภอ แม่สอด ตำบล แม่สอด อำเภอแม่สอด ตาก 63110
TEL 055-533-912-4
ค่าคลอดเอง 22000 บาท
ค่าผ่าคลอด 39000 บาท