ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลพีรเวช

ที่อยู่โรงพยาบาล55/5 ถนน เทศบาลเมืองอโยธยา ตำบลหันตรา อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13180
TEL 035-801-555
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท