ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลพังงา

ที่อยู่โรงพยาบาล436 ตำบล ท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา พังงา 82000
TEL 076-411-616 076-412-032
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท