ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลพัทลุง

ที่อยู่โรงพยาบาล421 ถนนราเมศวร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัด​พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
TEL 074-609-500
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท