ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลพะเยาราม

ที่อยู่โรงพยาบาล660 ท่าวังทอง อำเภอ เมืองพะเยา พะเยา 56000
TEL 054-411-111
ค่าคลอดเอง 19900 บาท
ค่าผ่าคลอด 24900 บาท