ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลพิษณุโลกฮอสพิทอล

ที่อยู่โรงพยาบาล262/55 ถ. บรมไตรโลกนารถ ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
TEL 055-909-888
ค่าคลอดเอง 25900 บาท
ค่าผ่าคลอด 37900 บาท