ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลพิษณุเวช

ที่อยู่โรงพยาบาล211 ถนน ขุนพิเรนทรเทพ ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
TEL 055-909-000
ค่าคลอดเอง 35900 บาท
ค่าผ่าคลอด 49900 บาท