ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลพิษณุเวชพิจิตร

ที่อยู่โรงพยาบาล2/158 ถนนศรีมาลา ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร พิจิตร 66000
TEL 056-612-096
ค่าคลอดเอง 21900 บาท
ค่าผ่าคลอด 31900 บาท