ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลแพร่คริสเตียน

ที่อยู่โรงพยาบาล7 ถนน ยันตรกิจโกศล ตำบล ในเวียง อำเภอเมืองแพร่ แพร่ 54000
TEL 054-511-494 054-625-300
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท