ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลพระปกเกล้า

ที่อยู่โรงพยาบาล38 ถนน เลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
TEL 039-319-666
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท