ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลพญาไท 2

ที่อยู่โรงพยาบาล943 ถ. พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
TEL 02-617-2444
ค่าคลอดเอง 82000 บาท
ค่าผ่าคลอด 60000 บาท