ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา

ที่อยู่โรงพยาบาล90 ศรีราชานคร 3 อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20110
TEL 038-317-333
ค่าคลอดเอง 53900 บาท
ค่าผ่าคลอด 60900 บาท