ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์

ที่อยู่โรงพยาบาล888 ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000
TEL 055-409-000
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด 44500 บาท