ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลปิยะเวชช์ บ่อวิน

ที่อยู่โรงพยาบาล28/8 หมู่ 8 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230
TEL 038-345-333 038-345-111
ค่าคลอดเอง 40000 บาท
ค่าผ่าคลอด 80000 บาท