ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลปิยะเวชช์ระยอง

ที่อยู่โรงพยาบาล288 ม.3 ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง ระยอง 21140
TEL 038-020-100
ค่าคลอดเอง 45000 บาท
ค่าผ่าคลอด 80000 บาท