ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลประชาพัฒน์

ที่อยู่โรงพยาบาล146 ถ. สุขสวัสดิ์ แขวง บางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
TEL 02-427-9966
ค่าคลอดเอง 25000 บาท
ค่าผ่าคลอด 39000 บาท