ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ

ที่อยู่โรงพยาบาล872 อุบล ตำบล เมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000
TEL 045-613-342
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท