ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ

ที่อยู่โรงพยาบาล888 ตำบล หญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000
TEL 045-968-888
ค่าคลอดเอง 39000 บาท
ค่าผ่าคลอด 54000 บาท