ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลพริ้นซ์อุบลราชธานี

ที่อยู่โรงพยาบาล139 ถ. พลแพน ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
TEL 045-243-222
ค่าคลอดเอง
ค่าผ่าคลอด