ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลมหาชัยพร้อมแพทย์

ที่อยู่โรงพยาบาล77/4 ถนน คฑาธร ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี ราชบุรี 70000
TEL 032-328-521
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท