ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาล ศูนย์หัวใจสิริกิติ์

ที่อยู่โรงพยาบาล123 หมู่ที่ 16 ถ. มิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
TEL 043-232-700
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท