ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลรักษ์สกล

ที่อยู่โรงพยาบาล1446/47 ถนนรอบเมือง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัด สกลนคร 47000
TEL 042-712-800
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท