ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลแม่และเด็กแพทย์รังสิต

ที่อยู่โรงพยาบาล733/347 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
TEL 02-998-9888
ค่าคลอดเอง 29900 บาท
ค่าผ่าคลอด 43900 บาท