ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ

ที่อยู่โรงพยาบาล377 ซอย สุขสวัสดิ์ 27 แขวง บางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
TEL 02-872-1001-5
ค่าคลอดเอง 34900 บาท
ค่าผ่าคลอด 52000 บาท