ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลราชพฤกษ์

ที่อยู่โรงพยาบาล456 หมู่ 14 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40000
TEL 043-237-555
ค่าคลอดเอง 29900 บาท
ค่าผ่าคลอด 49900 บาท