ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลราชธานี

ที่อยู่โรงพยาบาล111 หมู่ 3 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
TEL 035-335-555-71
ค่าคลอดเอง 35000 บาท
ค่าผ่าคลอด 55000 บาท