ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลร้อยเอ็ดธนบุรี

ที่อยู่โรงพยาบาล166 ถนน ปัทมานนท์ ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000
TEL 043-515-191
ค่าคลอดเอง 15000 บาท
ค่าผ่าคลอด 20000 บาท