ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา

ที่อยู่โรงพยาบาล88/122-123 หมู่13 ถนนฉะเชิงเทรา-พนมสารคาม ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
TEL 033-050-600
ค่าคลอดเอง 39000 บาท
ค่าผ่าคลอด 45000 บาท